ประกาศ กพอ. 2560: ผลได้ ผลเสีย ประโยชน์ต่อมหาวิทยาลัยและวิชาการ

โครงการเสวนาทางวิชาการ “ประกาศ กพอ. 2560: ผลได้ ผลเสีย ประโยชน์ต่อมหาวิทยาลัยและวิชาการ”
วันอังคารที่ 26 ธันวาคม 2560 เวลา 08.30 – 12.00 น. ณ อาคารศิลปวัฒนธรรม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

pic_cen80

เนื่องด้วยสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ได้ออกประกาศคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ได้ให้ความเห็นชอบประกาศ กพอ. เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์และศาสตราจารย์ พ.ศ. 2560 โดยอ้างว่าหลักเกณฑ์ดังกล่าวตั้งใจจะให้เกิดการพัฒนาคุณภาพทางวิชาการและนวัตกรรมของประเทศ ตลอดจนเปิดช่องทางให้คณาจารย์ได้มีโอกาสเสนอผลงานที่หลากหลายมากขึ้น ทั้งนี้เพื่อผลักดันให้สถาบันอุดมศึกษาไทยก้าวเข้าสู่การมีคุณภาพในระดับนานาชาติและเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันของประเทศ

คณะกรรมการวิชาการ สภาคณาจารย์ จึงดำเนินโครงการเสวนาทางวิชาการ“ประกาศ กพอ. 2560 (เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ พ.ศ. 2560): ผลได้ ผลเสีย ประโยชน์ต่อมหาวิทยาลัยและวิชาการ” มีวัตถุประสงค์เพื่อระดมความคิดเห็นจากผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง อาทิเช่น ตัวแทน สกอ., วุฒยาจารย์และอนุวุฒยาจารย์ รวมถึง คณาจารย์จุฬาฯ เพื่อประมวลข้อท้วงติง ประเด็นห่วงใยต่างๆที่เกิดขึ้น รวมไปถึงแนวคิดและเหตุผลที่สนับสนุนเกณฑ์ดังกล่าวโดยมีเป้าหมายที่จัดทำเป็นรายงานส่งให้แก่สภามหาวิทยาลัย และส่งผ่านที่ประชุมประธานสภาอาจารย์มหาวิทยาลัย เพื่อนำเรียนแก่เลขาธิการ สกอ. และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการต่อไป

กำหนดการเบื้องต้น

8.30 น. ลงทะเบียน
8.45 – 8.50 น. ประธานสภาคณาจารย์ กล่าวรายงาน
8.50 – 9.00 น. อธิการบดีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กล่าวเปิดงาน
9.00 – 10.00 น. ภาพรวมของเกณฑ์ตำแหน่งทางวิชาการฉบับใหม่ของ กพอ.
วิทยากรพิเศษ: ดร. สุภัทร จำปาทอง เลขาธิการ สกอ.
10.00 – 10.15 น. รับประทานอาหารว่าง
10.15 – 11.30 น. อภิปราย: ทุกสิ่งทุกอย่างเกี่ยวกับเกณฑ์ใหม่ กพอ. โดย
– ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร.เทียนฉาย กีระนันทน์ คณะเศรษฐศาสตร์
– ศาสตราจารย์ นายแพทย์ยง ภู่วรวรรณ คณะแพทยศาสตร์
– ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร.ปราณี กุลละวณิชย์ คณะอักษรศาสตร์
– ศาสตราจารย์ ดร. ชิดชนก เหลือสินทรัพย์ คณะวิทยาศาสตร์
– ศาสตราจารย์ ดร. โสรัจจ์ หงศ์ลดารมภ์ ผู้ดำเนินรายการ
11.30 – 12.00 น. ถามตอบและอภิปรายทั่วไป

จัดโดย คณะกรรมการวิชาการ สภาคณาจารย์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 

ลงทะเบียนสำรองที่นั่งได้ที่
QR CODE

https://goo.gl/A392gN

ภายในวันที่ 25 ธันวาคม 60

 

ติดต่อสอบถามที่:
ผศ.ดร. ยุพิน ภัทรพงศ์สันต์ (Pin)
yupin.patara@gmail.com โทร. 094-673-6177

 

Advertisements

Call for Papers – Meeting of the PARST

Call for Papers
Annual Meeting of the Philososphy and Religion Society of Thailand

This year’s annual meeting of the Philosophy and Religion Society of Thailand will be held at the campus of Mahachulalongkornrajavidyalaya University, Khon Kaen campus, Khon Kaen, Thailand, on December 15 to 16, 2018.

http://kk.mcu.ac.th/

The theme of the conference this year is “Philosophy and Religion in the Thai Education System: Myths and Realities”.

Papers do not have to be directly related to the theme of the conference, but they need to be within either philosophy or religion. Each submitted paper will be reviewed by a selection committee to be set up by the Society.

Papers must be no more than 10 A4 pages long, including all notes and references, and they can be written in either English or Thai.

The last day for submitting papers is November 15, 2017. Those who submitted papers will be notified of the result by November 30.

Papers presented at the annual meeting will then again be selected for possible publication in the Journal of the Society.

Contact person: Jerd Bandasak at parstthailand@gmail.com

กำหนดการประชุม “อาริสโตเติลกับสังคมไทย”

Originally posted on ปรัชญาภาษา:
กำหนดการประชุม “อาริสโตเติลกับสังคมไทย” ออกมาแล้วครับ เนื้อหาเพียบ เราต้องเลื่อนการประชุมออกไปหนึ่งสัปดาห์เพราะทางสถานทูตกรีซไม่ว่างในวันที่ 13 – 14 สถานที่ยังเป็นห้องประชุมสารนิเทศครับ โปรแกรมการประชุม “อาริสโตเติลกับสังคมไทย” วันที่ 20-21 ตุลาคม พ.ศ. 2559 ห้องประชุมสารนิเทศ หอประชุมใหญ่ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย วันพฤหัสบดีที่ 20 ตุลาคม พ.ศ. 2559 9.00 – 9.30 น.     “หลักความเสมอภาค: มรดกทางปรัชญาของอาริสโตเติลในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย” ผู้นำเสนอ ฉัตรชัย เอมราช สำนักงานกฎหมายฉัตรชัย เอมราช ผู้ให้ความเห็น ผศ.ดร.วรยุทธ ศรีวรกุล คณะปรัชญาและศาสนา มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ 9.30…

การสัมมนาประจำปี สมาคมปรัชญาและศาสนาฯ

การสัมมนาทางวิชาการประจำ​​​ปี​​ 2558 ของสมาคมปรัชญา​​​และ​​​ศาสนา​​​แห่งประ​​​เทศไทย

ร่วม​​​กับ​​​ ภาควิชาปรัชญา คณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

เรื่อง​​ ​​สุนทรียศาสตร์และจริยศาสตร์กับโลกปัจจุบัน

วันที่​​ 6-7 มกราคม 2559

ณ​​ ​​อาคารวชิรมงกุฎ คณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
วันพุธที่​​ 6 มกราคม 2559

08.00 – 08.45 ​​ ลงทะ​​​เบียน

08.45 – 09.00 ​​ พิธี​​​เปิด

นายกสมาคมปรัชญา​​​และ​​​ศาสนา​​​แห่งประ​​​เทศไทย​​ ​​กล่าวต้อนรับ​​​ผู้​​​เข้า​​​ร่วมสัมมนา
ผศ. ดร. วรางคณา นิพัทธ์สุขกิจ คณบดี คณะอักษรศาสตร์ ​​กล่าวเปิดการสัมมนา

09.00 – 10.15 “How Do We Understand Human Values in the Age of Technology?” – ปาฐกถา​​​โดย​​ ​​รศ. ดร. โสรัจจ์ หงศ์ลดารมภ์​​ นายกสมาคมปรัชญาและศาสนาฯ

10.15 – 10.25 ​​ รับประทานอาหารว่าง

 

10.25 – 10.55 น.
ห้องที่ 1
ว่าด้วยกระบวนทัศน์เรื่อง “พระเจ้า” ที่ซ่อนอยู่ภายในประวัติศาสตร์ของมนุษยชาติ – ปรีชภักดิ์ ทีคาสุข
ห้องที่ 2
Adorno’s Critical Philosophy of Music – Shang-Wen Wang
10.55 – 11.25 น.
ห้องที่ 1
บทสำรวจความเป็นไปได้ที่ไม่น่าเป็นไปได้ของความมุ่งหมายแบบรวมหมู่ – ปิยณัฐ ประถมวงษ์
ห้องที่ 2
Emotion, Phenomenology and Viewer Response Theory in Film – John G Wilson

11.25 -11.55 น.
ห้องที่ 1
บทบาทผู้นำสตรีไทยกับการบำเพ็ญประโยชน์ต่อสังคมตามแนวพุทธศาสน์ – ชมกร เศรษฐบุตร
ห้องที่ 2
Bringing Benefit to the World: A Mohist Approach to Global Citizenship – Paul Gallagher

11.55-12.25 น.
ห้องที่ 1
แห่ผ้าขึ้นธาตุเมืองนคร: การประดิษฐ์สร้างประเพณี – ศนิ สุวรรณศรี และ ปัญญา เทพสิงห์
ห้องที่ 2
Moral Expressivism and the Inconsistency Problem – Prach Panchakunathorn

12.25 – 13.15 ​​ รับประทานอาหารกลางวัน

13.15 – 15.15 อภิปราย “สุนทรียศาสตร์กับโลกปัจจุบัน”
​อาจารย์ธิดาวดี สกุลโพน (คณะอักษรศาสตร์ จุฬาฯ)
ผศ. จรูญ โกมุตรัตนานนท์​ (คณะศิลปะศาสตร์ ม.รังสิต) (กำลังทาบทาม)
ผศ.บุญส่ง​ ชัยสิงห์กานานนท์ (คณะอักษรศาสตร์ ม. ศิลปากร)
​​ผู้​​​ดำ​​​เนินการอภิปราย​: ​ อ. ดร.พุฒวิทย์ บุนนาค (คณะมนุษยศาสตร์ มศว.)

15.15 – 15.30 ​​ พักรับประทานอาหารว่าง

15.30 – 17.00 ​ ประชุมสามัญประจำ​​​ปี​​ 2558 ​​ของสมาคมปรัชญา​​​และ​​​ศาสนา​​​แห่งประ​​​เทศไทย
วันพฤหัสบดีที่​​ 7 มกราคม 2559
9.00 – 11.30 อภิปราย “จริยศาสตร์กับโลกปัจจุบัน: ทฤษฏี สุขภาพและ เศรษฐกิจ”
ผศ. อุกฤษฏ์ แพทย์น้อย (คณะอักษรศาสตร์ จุฬาฯ)
อ. เหมือนมาด มุกข์ประดิษฐ์ (คณะศิลปศาสตร์ ม.ธรรมศาสตร์)
รศ. สิวลี ศิริไล (ภาคีสมาชิกราชบัณฑิตประเภทปรัชญา (สาขาจริยศาสตร์))
ผู้ดำเนินการอภิปราย: อ. ดร. ปิยฤดี ไชยพร (คณะอักษรศาสตร์ จุฬาฯ)
11.30 – 13.00 รับประทานอาหารกลางวัน
13.00 -13.30 น. Self-reflexivity and its philosophical dimension in the teachings of the Thai Forest Tradition – Dipti Visuddhangkoon
13.30 -14.00 น. On God in Karol Wojtyla’s Concept of Vertical Transcendence -John Paolo Juliano
14.00 -14.30 น. The Theory of Justification: the Critique of Theory and Its Application – Teerapong Jiaranaidilok
14.30 – 15.00 ศิลปะ ศาสนา และปรัชญา ในแนวคิด สปิริต ของเฮเกล – เกษมพงษ์ วุฒินันท์สุระสิทธิ์
15.00 – 15.15 พักเบรค
15.15 – 15.45 จริยปรัชญาและสุนทรียศาสตร์ข้อตระหนักในการศึกษาภาษา Moocs ของอินมา แอลวาเรซ์ – สิริจิตต์ ปันเงิน
15.45 – 16.15 การวางตัวในฐานะการใคร่ครวญทางจริยศาสตร์ในปรัชญาขงจื่อ – พรพรหม เพ็ญรัตน์
16.15 – 16.45 จริยศาสตร์ในวิถีชีวิตพยาบาลในโลกปัจจุบัน – อรชร ไกรจักร์
16.45 – 17.00 พิธีปิด

ลงทะเบียนได้หน้างาน
ค่าลงทะเบียน บุคคลทั่วไป 800 บาท
สมาชิกสมาคม 600 บาท
นิสิต นักศึกษา 400 บาท

International Conference on Climate Change and Food Security: Ethical Perspectives

International Conference on Climate Change and Food Security: Ethical Perspectives, February 11-13, 2016, Hyderabad, India

Deadline of submission of abstract: September 25, 2015

For details please see inside.

This conference is the second international conference of the Asia-Pacific Society for Food and Agricultural Ethics (APSAFE), which organized its first conference at Chulalongkorn University in November, 2013.

For details please see the following pictures:

Screenshot from 2015-08-13 22:04:15

Screenshot from 2015-08-13 22:04:24

Screenshot from 2015-08-13 22:04:36

Screenshot from 2015-08-13 22:04:47

Or the whole file can be downloaded here –> ICCF Brochure latest

Annual Meeting – Philosophy and Religion Society of Thailand

Call for Papers

The Philosophy and Religion Society of Thailand is organizing its 20th annual conference at Faculty of Arts, Silpakorn University, Nakorn Pathom on January 6-7, 2016. The theme of the meeting is “Aesthetics and Ethics in the Contemporary World.”

The Society is pleased to announce a call for papers for the conference. Papers can be in the theme of the conference, or in any topics in philosophy, religious studies, or related fields. All submitted papers will be peer-reviewed, and accepted papers will be announced one month after the deadline of submission.

Important Dates

October 10 Last day of submission of papers for consideration
November 10 Announcement of accepted papers
December 10 Last day of submission of revised papers

January 6 – 7, 2016 Annual Meeting

Papers are accepted in either Thai or English language. The length must be no more than 12 A4 pages inclusive of footnotes and references. The font is Times New Roman, 12 points.

In addition to the paper, please include an abstract of no more than half a page with your paper.

Please send the paper to Dr. Pagorn Singsuriya at pagorn.sin AT mahidol.ac.th. For more information please go to http://www.parst.or.th/

Ethics of Science and Technology: Preparing Professionals for Ethical Science

Joint Chulalongkorn University –

American University of Sovereign Nations (AUSN)

Intensive Training Workshop on Ethics of Science and Technology: Preparing Professionals for Ethical Science

Chulalongkorn University, Bangkok, Thailand

8-10 January 2015

Agenda and Background

Convened by the Center for Ethics of Science and Technology, Chulalongkorn University; American University of Sovereign Nations (AUSN) and Eubios Ethics Institute.

The training will be led by Professor Darryl Macer, Director of the Institute of Indigenous Peoples and Global Studies, and of the Masters Program in Bioethics and Global Public Health (MBGPH), AUSN, USA and Professor Soraj Hongladarom, Professor of Philosophy and Director of the Center for Ethics of Science and Technology at Chulalongkorn University, and AUSN Visiting Professor of Ethics of Science and Technology and Philosophy.

There will be other professors and professionals from a range of fields and countries. There will be intensive bioethics training and mentoring on professional presentation, teaching and research skills, with participants invited to make improved presentations after intense training.

This training will count as 3 credit hours for the MBGPH degree, and one of three required residential Intensive Training Programs to graduate from the MBGPH or MPH programs.1 Participants can take it as a stand-alone professional development course as well, but we encourage all those involved in teaching bioethics to gather the Masters degree as well, which is offered as a combination of residential and online sessions around the world. This should increase your salary and job opportunities! AUSN will be offering tuition fee waivers for excellent trainees, for the Masters Program in Bioethics and Global Public Health (MBGPH). Participants are responsible for their own travel and accommodation and meals.

It is free, and it will be fun! – No registration fee for accepted applicants. Register with your background to Ms. Ananya Tritipthumrongchok, Manager, Eubios Ethics Institute, Email: ananya@eubios.info Tel. (+66) 081-870-5959

Draft Agenda

Thursday, 8 January 2015

Room 601/27, Maha Chakri Sirindhorn Building, Chulalongkorn University

8:30 Registration starts

9:00-12:00 lectures by Darryl and Soraj (covering all the topics on the list below during the conference*)

13:00-14:00 lunch in the ground floor cafeteria

14:00-18:00 lectures by Darryl and Soraj and Others including:

Introduction to the MBGPH and MPH combination hybrid programs of AUSN, Darryl Macer

Ethics, autism and special need kids educationMuhammad Rezki Achyana, Director, Putrakami Foundation; Founder ABA Batam, Batam, Riau Archipelago Province, Indonesia

Title to select from listProf, Chutatip Umajavani, Thammasat University, Thailand

Ethics, Technology and Climate Change:  Multiple Challenges with Undetermined Future Parameters, Mr, Leonard  Le Blanc ,  Thailand/USA (To confirm)

Title to confirm, Mr. Diwas Chaulagain, UNESCO Youth’s Club, Nepal

*Attention to Speakers:

You can choose your own topic, or select something close to the topics below which we are covering in the 3 day Intensive Course. Please send back your preferences and the precise title to Darryl, Darryl@eubios.info

Topics will include those included by this 3 credit course of AUSN:

1) Ethics and Philosophy of Science

2) History of science and technology

3) Nanotechnology ethics, Professor Soraj Hongladarom

4) Nanotechnology and environmental and health impacts, Professor Soraj Hongladarom

5) Information ethics and privacy, Professor Soraj Hongladarom

6) Artificial intelligence, the singularity, cyborgs, Professor Soraj Hongladarom(?)

7) Ethics and materials sciences

8) Engineering ethics

9) Disaster ethics

10) Professional responsibility for scientists

11) Use of science and technology in determining public health policies

12) Nuclear weapons technology

13) Open topics

14) The paradigms of science in different cultures

Friday, 9 January 2015

Room 601/27, Maha Chakri Sirindhorn Building, Chulalongkorn University

8:30 Registration starts

9:00-12:00 lectures by Darryl and Soraj (on topic list)

13:00-14:00 lunch in the ground floor cafeteria

14:00-18:00 lectures by Darryl and Soraj and Others

Saturday, 10 January 2015

Room 601/21, Maha Chakri Sirindhorn Building, Chulalongkorn University

8:30 Registration starts

9:00-12:00 lectures by Darryl and Soraj (on topic list)

13:00-14:00 lunch in the ground floor cafeteria

14:00-17:00 lectures by Darryl and Soraj and Others

End

Conference and Course Learning Objectives

1)   How to balance the benefits of science and technology versus the uncertainty of risks, and the precautionary principle.

2)  Ethical issues of labeling genetically modified food, and comparisons to other functional foods.

3) Illustrate dilemmas between use of different forms of energy technologies and preservation of the environment.

4) Information ethics and cyborgs, and artificial intelligence.

5) Nanoethics – overview potential effects of nanotechnology on relations between humans and with the environment.

6)  Engineering ethics and evolution of professional ethics.

7)  Analyze ethical situations that arise in health care, public health, pastoral care, patient advocacy, genetics, medical social work, medical research, environmental sciences and the life sciences.

8)  Identify ethical dilemmas through different lens, including those of gender lens, ability studies, and the perspectives of indigenous communities.

9) Create and scrutinize policies and practices in various settings.

Note on the 10th there will be travel immediately for those coming to Kaeng Krachan (please bring your bags to the conference in the morning, and inform Ananya so that we can make vehicle and accommodation reservations as needed)

Like to see Nature? There will also be a volunteer group going for outdoor training and additional credit in environmental health and ethics, to look after trees and medicinal herbs at the International Peace Park at Kaeng Krachan from 11-12 January if you like to be out of the City, in Trees, Nature and work for Peace. The trees in the peace park were planted by youth from around the world in the name of peace in 2012 and 2013. You can eat the bananas grown at the Park directly from the tree! Come to Thailand in the “cool” season of the year (it is only hot and dry…). We will finish with a night at the Ocean beach, where you may like to swim or reflect on what you have learnt.

Updates on Facebook: https://www.facebook.com/events/807586302631456/