การประชุม "กายกับใจ"

การประชุมนานาชาติเรื่อง “กายกับใจ: มุมมองจากวิทยาศาสตร์กับจิตวิญญาณ” (Body and Mind: Science and Spirituality Perspectives) ระหว่างวันที่ 6-8 ธันวาคม 2549 ระหว่างเวลา 9.00 – 17.00 น. ณ ห้อง 105 อาคารมหาจุฬาลงกรณ์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

การประชุมครั้งนี้นับเป็นการประชุมในหัวข้อดังกล่าวครั้งแรกของประเทศไทย ผู้ที่มูลนิธิเชิญให้มาเป็นองค์ปาฐกล้วนแต่เป็นนักวิชาการที่มีชื่อเสียง หลายคนเป็นพระอาจารย์ที่เป็นที่เคารพนับถือในสายการปฏิบัติธรรมของท่าน ในการประชุมดังกล่าว มูลนิธิยังได้รับเกียรติจาก Dr. William Grassie อดีตผู้อำนวยการสถาบัน Metanexus ในสหรัฐอเมริกามาบรรยายเรื่องการประสานกันของความเป็นสมัยใหม่กับจิตวิญญาณอันเป็นมุมมองสำคัญยิ่งในโลกปัจจุบัน มุมมองนี้วางรากฐานให้เราใช้ชีวิตในสังคมสมัยใหม่ได้อย่างมั่นคง ด้วยหัวใจอ่อนโยน ด้วยความรักธรรมชาติและจิตใจเอื้อเฟื้อต่อกัน

การประชุมกายกับใจนี้เป็นก้าวหัวใจของมูลนิธิในการนำองค์ความรู้ของมนุษยชาติมาเผยแพร่ในประเทศไทย หัวข้อของบทความที่จะนำเสนอมีหลากหลาย อาทิ การนั่งสมาธิกับสมอง บทบาทของการนั่งสมาธิกับการรักษาโรค ความฉลาดทางจิตวิญญาณ (spiritual intelligence) จิตวิญญาณกับการศึกษา หลากหลายแง่มุมของโยคะ ปรัชญาพุทธกับความเป็นผู้นำ ธรรมพลศาสตร์ การบำบัดโรคมะเร็งด้วยจิต และอื่นๆ นอกจากประเด็นทางศาสนาพุทธ (ทั้งเถรวาทและมหายาน) การประชุมจะเสนอมุมมองของศาสนาและประเพณีทางจิตวิญญาณแบบอื่นด้วย

จุดเด่นของงาน

– การสวดมนตร์เพื่อสันติภาพตอนเริ่มและปิดงาน
– การเชื่อมโยงวิทยาศาสตร์กับจิตวิญญาณ
– การนั่งสมาธิกับกระบวนการทางสมอง
– ดนตรีเพื่อการบำบัด
– พุทธศาสนา ทั้งเถรวาทและมหายาน (วัชรยาน) จากหลากหลายแง่มุม
– โยคะ ตอบคำถามว่าโยคะรักษาโรคได้อย่างไร
– การนำสมาธิมาแก้ปัญหาของคนอ้วน (ไม่สามารถหยุดกินได้)
– “ความฉลาดทางจิตวิญญาณ” และการนำจิตวิญญาณมาใช้ในแวดวงการศึกษา
– การบำบัดด้วยจิต เอดส์กับพุทธศาสนา จิตวิญญาณกับเศรษฐกิจพอเพียง แนวทางทางจิตวิญญาณแบบต่างๆในการประสานระหว่างกายกับใจ

One thought on “การประชุม "กายกับใจ"

 1. เชิญชวนอ่านหนังสือดี เกี่ยวกับธรรมชาตืของจิตวิญญาณ โลกแห่งความเป็นจริงหลากมิติ ความสำคัญของการฝัน ธรรมชาติของชีวิต ชาติภพ ความตาย ชีวิตหลังความตาย ปรากฏการณ์ในสมาธิจิต และปรากฎการณ์ในโลกแห่งความเป็นจริงหลากมิติ ได้จากหนังสือชุดของ โนวา อนาลัย ทั้งชุดมี 10 เล่ม ปกและรูปเล่มสวยมาก เป็นหนังสือที่พิเศษทั้งทางด้านแนวคิด ปรัชญา วิทยาศาสตร์ ปราศจากศาสนา แต่ก็เสมือนรวมทุกศาสนา นักเขียนอธิบายว่าได้รับข้อมูลทั้งหมดมาจากความฝันและสมาธิจากบุคลิกภาพที่ปราศจากตัวตน ซึ่งใช้ชื่อว่า อาจารย์ โนวา อนาลัย ข้อมูลในหนังสือลุ่มลึกมีสาระดีๆมากมายน่าเรียนรู้ อ่านแล้วมีความสุขใจ มีแบบฝึกหัดมากมาย ทำตามแล้วสบายทั้งกายทั้งใจ 
  1. โนวา อนาลัย ขยายความ ธรรมชาติของชาติภพ
  2. ความฝันกับวิถีแห่งจิตวิญญาณ 
  3. จิตวิญญาณประสานกาย 
  4. ประวัติศาสตร์ของจิตวิญญาณ 
  5. อิสระแห่งความปรารถนา 
  6. ชีวิตนอกเหนือชาติภพ 
  7. อมตะแห่งจิตวิญญาณ-ภาคต้น 
  8. อมตะแห่งจิตวิญญาณ-ภาคปลาย 
  9. โลกแห่งความเป็นจริงหลากมิติ-ภาคต้น 
  10. โลกแห่งความเป็นจริงหลากมิติ-ภาคปลาย 

  มีขายปลีกที่ ซีเอด เซ็นทรัล B2S นายอิน 
  สั่งซื้อทั้งชุดพร้อมกล่องได้ที่ 
  สำนักพิมพ์ทีี่จัดจำหน่ายชื่อ หจก เอทีม บิสซิเนส 
  02-746-1004-6

  เชิญแวะไปดู website ของอาจารย์อนาลัย สวยงามให้ความรู้มากๆไม่แพ้หนังสือ แล้วยังลองอ่านหนังสือบทที่หนึ่งได้หมดทั้ง 10 เล่มได้จาก website อีกด้วย อย่าพลาดของดีๆล่ะ อุตส่าห์มาบอกกันแล้ว มีรูปภาพสวยงามมากมาย มีเพลงเพราะๆฟัง download ได้ฟรีด้วย
  http://www.novaanalai.com

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s