การประชุม "กายกับใจ"

การประชุมนานาชาติเรื่อง “กายกับใจ: มุมมองจากวิทยาศาสตร์กับจิตวิญญาณ” (Body and Mind: Science and Spirituality Perspectives) ระหว่างวันที่ 6-8 ธันวาคม 2549 ระหว่างเวลา 9.00 – 17.00 น. ณ ห้อง 105 อาคารมหาจุฬาลงกรณ์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

การประชุมครั้งนี้นับเป็นการประชุมในหัวข้อดังกล่าวครั้งแรกของประเทศไทย ผู้ที่มูลนิธิเชิญให้มาเป็นองค์ปาฐกล้วนแต่เป็นนักวิชาการที่มีชื่อเสียง หลายคนเป็นพระอาจารย์ที่เป็นที่เคารพนับถือในสายการปฏิบัติธรรมของท่าน ในการประชุมดังกล่าว มูลนิธิยังได้รับเกียรติจาก Dr. William Grassie อดีตผู้อำนวยการสถาบัน Metanexus ในสหรัฐอเมริกามาบรรยายเรื่องการประสานกันของความเป็นสมัยใหม่กับจิตวิญญาณอันเป็นมุมมองสำคัญยิ่งในโลกปัจจุบัน มุมมองนี้วางรากฐานให้เราใช้ชีวิตในสังคมสมัยใหม่ได้อย่างมั่นคง ด้วยหัวใจอ่อนโยน ด้วยความรักธรรมชาติและจิตใจเอื้อเฟื้อต่อกัน

การประชุมกายกับใจนี้เป็นก้าวหัวใจของมูลนิธิในการนำองค์ความรู้ของมนุษยชาติมาเผยแพร่ในประเทศไทย หัวข้อของบทความที่จะนำเสนอมีหลากหลาย อาทิ การนั่งสมาธิกับสมอง บทบาทของการนั่งสมาธิกับการรักษาโรค ความฉลาดทางจิตวิญญาณ (spiritual intelligence) จิตวิญญาณกับการศึกษา หลากหลายแง่มุมของโยคะ ปรัชญาพุทธกับความเป็นผู้นำ ธรรมพลศาสตร์ การบำบัดโรคมะเร็งด้วยจิต และอื่นๆ นอกจากประเด็นทางศาสนาพุทธ (ทั้งเถรวาทและมหายาน) การประชุมจะเสนอมุมมองของศาสนาและประเพณีทางจิตวิญญาณแบบอื่นด้วย

จุดเด่นของงาน

– การสวดมนตร์เพื่อสันติภาพตอนเริ่มและปิดงาน
– การเชื่อมโยงวิทยาศาสตร์กับจิตวิญญาณ
– การนั่งสมาธิกับกระบวนการทางสมอง
– ดนตรีเพื่อการบำบัด
– พุทธศาสนา ทั้งเถรวาทและมหายาน (วัชรยาน) จากหลากหลายแง่มุม
– โยคะ ตอบคำถามว่าโยคะรักษาโรคได้อย่างไร
– การนำสมาธิมาแก้ปัญหาของคนอ้วน (ไม่สามารถหยุดกินได้)
– “ความฉลาดทางจิตวิญญาณ” และการนำจิตวิญญาณมาใช้ในแวดวงการศึกษา
– การบำบัดด้วยจิต เอดส์กับพุทธศาสนา จิตวิญญาณกับเศรษฐกิจพอเพียง แนวทางทางจิตวิญญาณแบบต่างๆในการประสานระหว่างกายกับใจ

Advertisements

One thought on “การประชุม "กายกับใจ"

 1. เชิญชวนอ่านหนังสือดี เกี่ยวกับธรรมชาตืของจิตวิญญาณ โลกแห่งความเป็นจริงหลากมิติ ความสำคัญของการฝัน ธรรมชาติของชีวิต ชาติภพ ความตาย ชีวิตหลังความตาย ปรากฏการณ์ในสมาธิจิต และปรากฎการณ์ในโลกแห่งความเป็นจริงหลากมิติ ได้จากหนังสือชุดของ โนวา อนาลัย ทั้งชุดมี 10 เล่ม ปกและรูปเล่มสวยมาก เป็นหนังสือที่พิเศษทั้งทางด้านแนวคิด ปรัชญา วิทยาศาสตร์ ปราศจากศาสนา แต่ก็เสมือนรวมทุกศาสนา นักเขียนอธิบายว่าได้รับข้อมูลทั้งหมดมาจากความฝันและสมาธิจากบุคลิกภาพที่ปราศจากตัวตน ซึ่งใช้ชื่อว่า อาจารย์ โนวา อนาลัย ข้อมูลในหนังสือลุ่มลึกมีสาระดีๆมากมายน่าเรียนรู้ อ่านแล้วมีความสุขใจ มีแบบฝึกหัดมากมาย ทำตามแล้วสบายทั้งกายทั้งใจ 
  1. โนวา อนาลัย ขยายความ ธรรมชาติของชาติภพ
  2. ความฝันกับวิถีแห่งจิตวิญญาณ 
  3. จิตวิญญาณประสานกาย 
  4. ประวัติศาสตร์ของจิตวิญญาณ 
  5. อิสระแห่งความปรารถนา 
  6. ชีวิตนอกเหนือชาติภพ 
  7. อมตะแห่งจิตวิญญาณ-ภาคต้น 
  8. อมตะแห่งจิตวิญญาณ-ภาคปลาย 
  9. โลกแห่งความเป็นจริงหลากมิติ-ภาคต้น 
  10. โลกแห่งความเป็นจริงหลากมิติ-ภาคปลาย 

  มีขายปลีกที่ ซีเอด เซ็นทรัล B2S นายอิน 
  สั่งซื้อทั้งชุดพร้อมกล่องได้ที่ 
  สำนักพิมพ์ทีี่จัดจำหน่ายชื่อ หจก เอทีม บิสซิเนส 
  02-746-1004-6

  เชิญแวะไปดู website ของอาจารย์อนาลัย สวยงามให้ความรู้มากๆไม่แพ้หนังสือ แล้วยังลองอ่านหนังสือบทที่หนึ่งได้หมดทั้ง 10 เล่มได้จาก website อีกด้วย อย่าพลาดของดีๆล่ะ อุตส่าห์มาบอกกันแล้ว มีรูปภาพสวยงามมากมาย มีเพลงเพราะๆฟัง download ได้ฟรีด้วย
  http://www.novaanalai.com

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s